Historie

Stichting Vigeta is in januari 1978 opgericht met als doel het organiseren van tandemtochten voor mensen met een visuele beperking. Enkele pioniers hadden vooruitlopend op de formele oprichting al een aantal van dergelijke fietstochten georganiseerd en toen er in de regio West-Brabant en op Tholen heel veel belangstelling bleek te zijn voor dergelijke onspannende fietstochten, werd besloten om deze activiteiten in een stichting onder te brengen. In het bestuur zaten enkele mensen van het eerste uur, zoals Jan Verburgt, Piet Brocatus en Frans Nelissen.

In het jaar van oprichting werd op 27 mei de eerste landelijke tandemtocht van Vigeta gehouden. Er deden in totaal 65 mensen mee en men was bijzonder lovend over de perfecte organisatie. Na deze vuurdoop is Vigeta het aantal tandemtochten steeds verder uit gaan bouwen en tijdens de wintermaanden werd er ter overbrugging een bowlingcompetitie opgezet. Tot op de dag van vandaag wordt er door een hechte groep visueel gehandicapten en hun voorrijders/begeleiders met enorm veel plezier aan deze activiteiten deelgenomen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse fietsvakantieweek.

Iedereen met een visuele beperking kan zich in principe bij stichting Vigeta aansluiten. Deelname is niet aan leeftijd gebonden. De meeste visueel gehandicapten hebben een vaste voorrijder of begeleider, maar binnen Vigeta zijn ook een aantal vrijwilligers actief die als voorrijder op de tandem fungeren. Voor deelname aan het bowlen en de vakantieweek moet uiteraard betaald worden. De eigen bijdrage voor allerlei activiteiten worden echter zo laag mogelijk gehouden. Dit kan door sponsoring vanuit het regionale bedrijfsleven, giften en gemeentelijke subsidies. Zij maken het mogelijk dat Vigeta al decennia lang hele leuke dingen kan organiseren voor blinden en slechtzienden.