Voorzitter Johan van Nassau
Penningmeester Eric de Waal
Secretaris Johan Merkx
Leden Marie Josee van Eijk, Geert Polak en Jac. Koolen

Erebestuursleden Jose van de Maegdenbergh en Piet Brocatus

Het secretariaat is gevestigd:
Elzenhof 11
4661 WC Halsteren
Tel. 0164-682796
E-mail: info@stichtingvigeta.nl
Bankrekening: NL65RABO 0153 5515 34

Belangstelling voor onze fietstochten of voor ons werk bel Johan Merkx tel. 0164-682796