RABO clubsupport

Beste mensen, vanaf maandag 5 tot en met zondag 25 oktober is het mogelijk om te stemmen voor de RABO clubsupport. Dus als je lid bent van de Rabobank stem op Stichting Vigeta. De financiele bijdrage van de bank is afhankelijk van het aantal stemmen. Vraag dus aan familie, vrienden en bekenden om te stemmen op Stichting Vigeta.
 

GEEN bowlingseizoen

De weer aangescherpte maatregelen en het feit dat corona voorlopig nog niet onder controle zal zijn heeft het bestuur doen besluiten dat ook de bowling niet door kan gaan.

GEEN seizoensluiting 

Gezien het feit dat corona voorlopig nog niet het land uit is en er voorlopig nog geen zicht is op een versoepeling van de maatregelen heeft het bestuur helaas moeten besluiten dat ook de sluitingsmiddag bij Non Plus Ultra niet door kan gaan.

Voorlopig GEEN tandemtochten

Gezien alle maatregelen en adviezen betreffende het coronavirus zullen er geen tandemtochten kunnen plaatsvinden totdat het toegestaan wordt om weer in een groep te rijden en de 1,5 meter afstandseis  wordt losgelaten.
Via de mail en de website zullen wij jullie op de hoogte houden.

 

Deelname tandemtochten

''Nogmaals worden de deelnemers aan de tochten erop attent gemaakt dat deelname aan de tochten voor eigen risico gebeurd. Verder moet ook bij het rijden in de groep de wettelijke verkeersregels in acht worden genomen''.
 

Bestellen tandems

Als je een tandem nodig hebt moet je dat voor woensdagavond 18.00 uur melden bij Johan Merkx. Het telefoon nummer van Johan Merkx: 0164 - 682796 of via de mail: info@stichtingvigeta.nl
Als Johan Merkx afwezig is zal Johan van Nassau het van hem overnemen. Telefoon 06 - 23569946 of via mail: detandems@gmail.com.
 

Vervoersvergoeding

Aan het begin van het seizoen, nog even een opmerking over de vervoersvergoeding die visueel gehandicapten verschuldigd zijn aan de chauffeur die hen ophaalt en vervoert naar de startplaats. Dit bedraagt € 0,17 per kilometer en wordt betaald door iedere visueel gehandicapte die meerijdt. De vervoerskosten die de chauffeur heeft vanuit zijn woonplaats tot aan het huis van de visueel gehandicapte kan hij declareren bij Vigeta. Dit is € 0,25 per kilometer en indien hij tevens de kar trekt € 0,30 p.k.


Vigetalied

Het lied is geschreven op de melodie van ''Het leven is goed in het Brabantseland''. 

De tandems van Vigeta die rijden overal,
Op wegen in West-Brabant het meest.
Maar ook op het eiland Tholen en op Sint Philipsland,
Daar zijn we al heel vaak geweest.
Vigetaas-tandemtochten beginnen 1 april
En rijden dan naar 1 oktober toe.
De start is wekelijks elders,
Voor ons heel interessant…
Vigeta U N I E K in Nederland.

Opnieuw komt dan de herfst,
We fietsen dan niet meer.
De tandems worden keurig opgepoetst.
Door vrienden van Vigeta,
Dat doen ze toch maar weer.
Want onderhoud is beter dan roest!
Pas daarna gaan we bowlen,
Dat doen we eens per maand.
De puntentelling zal niemand ontgaan.
Want iedereen kan winnen,
Dat is toch wel frappand,
Vigeta U N I E K in Nederland.

 

Jarig in oktober en november

20 oktober Addie Schrauwen
   
5 november Esmeralda Dagelinckx
17 november Rinus Fierens
18 november Josè van de Maegdenbergh
20 november Piet Brocatus
20 november Johan van NAssau
21 november Kees Otten