Opbrengst 'Alle beetjes helpen'

De actie ''alle beetjes helpen'' van de Halsterse winkeliersvereniging heeft voor stichting Vigeta € 98,19 opgebracht. Dat is, gezien het feit dat er maar weining leden in Halsteren of omgeving wonen, toch een mooi resultaat. 
Dank aan allen die hun Btjes aan Vigeta geschonken hebben.

 

Stichting ''Ons Zeeland'' opgeheven

Het bestuur van stichting ''Ons Zeeland'' heeft helaas moeten besluiten om de stichting op te heffen. Het aantal deelnemers aan de tandemtochten was zo laag geworden dat het geen zin meer had die nog te organiseren. Er zal dus ook geen uitwisselingstocht meer georganiseerd worden. Ook de deelname aan de andere activiteiten was nog maar minimaal.

 

GEEN bowlingseizoen

De weer aangescherpte maatregelen en het feit dat corona voorlopig nog niet onder controle zal zijn heeft het bestuur doen besluiten dat ook de bowling niet door kan gaan.

Deelname tandemtochten

''Nogmaals worden de deelnemers aan de tochten erop attent gemaakt dat deelname aan de tochten voor eigen risico gebeurd. Verder moet ook bij het rijden in de groep de wettelijke verkeersregels in acht worden genomen''.

 

Bestellen tandems

Als je een tandem nodig hebt moet je dat voor woensdagavond 18.00 uur melden bij Johan Merkx. Het telefoon nummer van Johan Merkx: 0164 - 682796 of via de mail: info@stichtingvigeta.nl
Als Johan Merkx afwezig is zal Johan van Nassau het van hem overnemen. Telefoon 06 - 23569946 of via mail: detandems@gmail.com.
 

Vervoersvergoeding

Aan het begin van het seizoen, nog even een opmerking over de vervoersvergoeding die visueel gehandicapten verschuldigd zijn aan de chauffeur die hen ophaalt en vervoert naar de startplaats. Dit bedraagt € 0,17 per kilometer en wordt betaald door iedere visueel gehandicapte die meerijdt. De vervoerskosten die de chauffeur heeft vanuit zijn woonplaats tot aan het huis van de visueel gehandicapte kan hij declareren bij Vigeta. Dit is € 0,25 per kilometer en indien hij tevens de kar trekt € 0,30 p.k.


Vigetalied

Het lied is geschreven op de melodie van ''Het leven is goed in het Brabantseland''. 

De tandems van Vigeta die rijden overal,
Op wegen in West-Brabant het meest.
Maar ook op het eiland Tholen en op Sint Philipsland,
Daar zijn we al heel vaak geweest.
Vigetaas-tandemtochten beginnen 1 april
En rijden dan naar 1 oktober toe.
De start is wekelijks elders,
Voor ons heel interessant…
Vigeta U N I E K in Nederland.

Opnieuw komt dan de herfst,
We fietsen dan niet meer.
De tandems worden keurig opgepoetst.
Door vrienden van Vigeta,
Dat doen ze toch maar weer.
Want onderhoud is beter dan roest!
Pas daarna gaan we bowlen,
Dat doen we eens per maand.
De puntentelling zal niemand ontgaan.
Want iedereen kan winnen,
Dat is toch wel frappand,
Vigeta U N I E K in Nederland.

 

Jarig in Mei

2 mei Adje Groothijzen
5 mei Pieter Riedijk
7 mei Johan Merkx
8 mei Kitty van Helmond
11 mei Anneke Klaasen
17 mei Frans van Haperen
20 mei Dina Jongenelen
28 mei  Angeline van Loon